Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2021

BigDataVoyant: Automated Profiling of Large Geospatial Data. Pantelis Mitropoulos, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Thodoris Vakkas, Spiros Athanasiou. EDBT Workshops, 2021 Full text
Twin Subsequence Search in Time Series. Georgios Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Themis Palpanas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. EDBT, 2021 Full text

2020

A Visual Explorer for Geolocated Time Series. Georgios Chatzigeorgakidis, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. SIGSPATIAL: 413-416, 2020
Link Prediction in Bibliographic Networks. Pantelis Chronis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. ADBIS Workshops: 335-340, 2020
Introducing EBRAINS: European infrastructure for brain research . Wouter Klijn, Sandra Diaz, Sebastian Spreizer, Thomas Lippert, Spiros Athanasiou, Yannis Ioannidis, Abigail Morrison, Evdokia Mailli, Katrin Amunts, Jan G. Bjaalie. Organization for Computational Neuroscienses Conference (CNS 2020), 2020 Full text

2019

Local Pair and Bundle Discovery over Co-Evolving Time Series . Georgios Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Themis Palpanas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2019), 2019 Full text
Automatic Clustering by Detecting Significant Density Dips in Multiple Dimensions. Pantelis Chronis, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. 19th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2019), 2019 Full text
Local Similarity Search on Geolocated Time Series Using Hybrid Indexing. Georgios Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Themis Palpanas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2019), 2019, 2019 Full text
Exposing Points of Interest as Linked Geospatial Data. Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Georgios Mandilaras, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD 2019), 2019 Full text
HEAL-Link and HELIX open collaboration to facilitate and promote scholarly communication through Open Access and engage Research Infrastructures in Open Science. Leonidas Pispiringas, Spiros Athanasiou, Zisis Simaioforidis, Dimitrios Skoutas . 85th IFLA General Conference and Assembly, World Library and Information Congress (IFLA WLIC 2019), 2019 Full text
Big POI data integration with Linked Data technologies. Spiros Athanasiou, Giorgos Giannopoulos, Damien Graux, Nikos Karagiannakis, Jens Lehmann, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Kostas Patroumpas, Mohamed Ahmed Sherif, Dimitrios Skoutas . 22nd International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2019: 477-488, 2019 Full text
SLIPO: Large-Scale Data Integration for Points of Interest. Spiros Athanasiou, Michail Alexakis, Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Yannis Kouvaras, Pantelis Mitropoulos, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas . 22nd International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2019: 574-577, 2019 Full text

2018

Scalable Hybrid Similarity Join over Geolocated Time Series . Giorgos Chatzigeorgakidis, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou, and Spiros Skiadopoulos. 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2018), 2018 Full text
Unsupervised Disaggregation of Low Granularity Resource Consumption Time Series. Pantelis Chronis, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou, and Spiros Skiadopoulos. The 22nd Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2018), 2018 Full text
Map-Based Visual Exploration of Geolocated Time Series . Giorgos Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Spiros Athanasiou, and Spiros Skiadopoulos. BigVis EDBT/ICDT 2018, 2018 Full text

2017

Indexing Geolocated Time Series Data. Georgios Chatzigeorgakidis, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. 25th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2017), 2017 Full text
Effects of real-time shower feedback on showering behaviour and psychological determinants – a pilot study. Katharina Eckartz, Anja Peters, Spiros Athanasiou, Aaron Burton, Ignacio Casals del Busto, Alejandro Garcia Monteagudo. International Conference on Human Dimension of Environmental Risks, 2017 Full text

2016

Open Issues and Challenges on Time Series Forecasting for Water Consumption. Pantelis Chronis, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. EDBT/ICDT Workshops 2016, 2016 Full text
Learning to Classify Spatiotextual Entities in Maps. Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. Extending Semantic Web Conference 2016 (ESWC 2016), 2016 Full text

2015

FAGI-gis: A Tool for Fusing Geospatial RDF Data. Giorgos Giannopoulos, Nick Vitsas, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. The 12th Extended Semantic Web Conference, Demo Track, 2015, 2015 Full text
OSMRec tool for automatic recommendation of categories on spatial entities in OpenStreetMap. Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. 9th ACM Conference on Recommender Systems, Demo and Posters Track, 2015 (RecSys 2015), 2015 Full text
Automatic Recommendations of Categories for Geospatial Entities. Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. ACM RecSys Workshop on Location-Aware Recommendations (LocalRec 2015), 2015 Full text
A MapReduce Based k-NN Joins Probabilistic Classifier. Georgios Chatzigeorgakidis, Sophia Karagiorgou, Spiros Athanasiou, and Spiros Skiadopoulos. 2105 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2015), 2015 Full text
Towards Open Big Geospatial Data for geodata.gov.gr. Angelos Tzotsos, Michail Alexakis and Spiros Athanasiou. FOSS4G-Europe 2015, 2015 Full text
Spatio-temporal Big Data: the rasdaman approach in the context of the PublicaMundi project. Mircea Alexandru Dumitru, Vlad Merticariu, Angelos Tzotsos, Michail Alexakis and Spiros Athanasiou. FOSS4G-Europe 2015, 2015 Full text
Exposing INSPIRE on the Semantic Web. Kostas Patroumpas, Spiros Athanasiou. INSPIRE-Geospatial World Forum 2015 , 2015 Full text
PublicaMundi, an FP7 project aiming to make open geospatial data easier to publish, view, and reuse. Thodoris Vakkas, Georgia Papadaki, Alexandros Theleritis, Spiros Athanasiou,. INSPIRE-Geospatial World Forum 2015 , 2015 Full text
TripleGeo-CSW: A Middleware for Exposing Geospatial Catalogue Services on the Semantic Web. Spiros Athanasiou, Nikos Georgomanolis, Kostas Patroumpas, Michail Alexakis, and Thodoris Stratiotis. 5th International Workshop on Linked Web Data Management (LWDM), Brussels, 2015, 2015 Full text

2014

Greek Geospatial Linked Data: geodata.gov.gr/sparql. Kostas Patroumpas, Nikos Georgomanolis, Thodoris Stratiotis, Michail Alexakis, Spiros Athanasiou. 8th Greek HellasGIs Conference, Athens, Greece, December, 2014, 2014 Full text
The GeoKnow Generator: Managing Geospatial Data in the Linked Data Web. Jon Jay Le Grange, Jens Lehmann, Spiros Athanasiou, Alejandra Garcia Rojas, Giorgos Giannopoulos, Daniel Hladky, Robert Isele, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Mohamed Sherif, Claus Stadler. Linking Geospatial Data Workshop, 2014, 2014 Full text
FAGI-tr: A tool for aligning geospatial RDF vocabularies. Giorgos Giannopoulos, Thomas Maroulis, Dimitrios Skoutas, Nikos Karagiannakis, Spiros Athanasiou. The 11th Extended Semantic Web Conference, Demo Track, 2014 (ESWC 2014), 2014 Full text
TripleGeo: an ETL Tool for Transforming Geospatial Data into RDF Triples. Kostas Patroumpas, Michalis Alexakis, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. EDBT/ICDT Workshops 2014: 275-278, 2014 Full text
FAGI: A framework for fusing geospatial RDF data. Giorgos Giannopoulos, Dimitrios Skoutas, Thomas Maroulis, Nikos Karagiannakis, Spiros Athanasiou. The 13th International Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics, 2014 (ODBASE 2014), 2014 Full text
Towards GeoSpatial Semantic Data Management: Strengths, Weaknesses, and Challenges Ahead. Kostas Patroumpas, Giorgos Giannopoulos, Spiros Athanasiou. ACM SIGSPATIAL 2014, 2014 Full text
PublicaMundi: Scalable and Reusable Open Geospatial Data. Spiros Athanasiou. FOSS4G-Europe 2014, 2014 Full text
Online Analysis of Remote Sensing Data for Agricultural Applications. Athanasios Karmas, Konstantinos Karantzalos, Spiros Athanasiou. FOSS4G-Europe 2014, 2014 Full text
DAIAD: from droplets of participation to streams of knowledge. Spiros Athanasiou, Thorsten Staake, Thomas Stiefmeier, Christian Sartorius, Jacob Tompkins, Efthymios Lytras. Intelligent Distribution for Efficient and Affordable Supplies, Water IDEAS 2014, 2014 Full text
DAIAD: Open Water Monitoring. Spiros Athanasiou, Thorsten Staake, Thomas Stiefmeier, Christian Sartorius, Jacob Tompkins, Efthymios Lytras. 16th Conference on Water Distribution System Analysis, WDSA2014, 2014 Full text

2013

GeoKnow: Leveraging Geospatial Data in the Web of Data. Alejandra Garcia-Rojas, Spiros Athanasiou, Jens Lehmann, Daniel Hladky. Open Data on the Web (ODW) Workshop, Shoreditch, London, 2013, 2013 Full text

2011

Building the Hellenic National Geospatial Infrastructure from Scratch: Challenges, Legislation, Progress and Experiences. Konstantinos Nedas, Kaliope Pediaditi, Spiros Athanasiou, Prodroms Tsiavos, Giorgos Moutevelis. INSPIRE Conference 2011, Edinburgh, UK, 2011 Full text
Mobile Task Computing: Beyond Location-based Services and Ebooks. John Liagouris, Spiros Athanasiou, Alexandros Efentakis, Stefan Pfennigschmidt, Dieter Pfoser, Eleni Tsigka, Agnes Voisard. 10th Int'l Symposium on Web and Wireless Geographical Information Systems (W2GIS), 2011 Full text

2009

Utilizing Wireless Positioning as a Tracking Data Source. Spiros Athanasiou, Panos Georgantas, George Gerakakis, Dieter Pfoser. SSTD2009: 171-188, 2009 Full text

Περιοδικά

2019

Visual Exploration of Geolocated Time Series with Hybrid Indexing. Georgios Chatzigeorgakidis, Kostas Patroumpas, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou, Spiros Skiadopoulos. Big Data Research, Volume 15 (pp. 12-28), 2019 Full text

2018

FML kNN: scalable machine learning on Big Data using k nearest neighbor joins. Giorgos Chatzigeorgakidis, Sophia Karagiorgou, Spiros Athanasiou, and Spiros Skiadopoulos. Journal of Big Data, Vol. 5, DOI: 10.1186/s40537-018-0115-x, 2018 Full text

2015

Exposing INSPIRE on the Semantic Web. Kostas Patroumpas, Nikos Georgomanolis, Thodoris Stratiotis, Michail Alexakis, Spiros Athanasiou,. Journal of Web Semantics, Special Issue on Geospatial Semantics, 2015 Full text

2014

GeoKnow: Making the Web an Exploratory Place for Geospatial Knowledge. Spiros Athanasiou, Daniel Hladky, Giorgos Giannopoulos, Alejandra Garcia Rojas and Jens Lehmann. Ercim news 2014, 2014(96), 2014 Full text

2013

GeoKnow: Geo-Anwendungen im Daten-Web. Jens Lehmann, Konrad Höffner, Sandra Prätor, Stephanie Lehmann, Axel Ngonga, Alejandra Garcia-Rojas, Spiros Athanasiou. gis.Business (2013), 2013 Full text

Τεχνικές Αναφορές

2020

National Plan for Open Science. Spiros Athanasiou; Vasilis Amiridis; Maria Gavriilidou; Evangelos Gerasopoulos; Alexandros Dimopoulos; Georgina Kaklamani; Fotis Karagiannis; Iraklis Klampanos; Dimitra Kondili; Kostas Koumantaros; Panos Konstantopoulos; Katerina Lenaki; Angelos Liki. TR2020-OSP, 2020 Full text

2011

Gov 2.0 on a tight budget: The case of geodata.gov.gr. Spiros Athanasiou, Kaliope Pediaditi, Konstantinos Nedas, Prodromos Tsiavos. TR20110129, 2011 Full text

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

2014

Big Geospatial Data Analysis with Array Technologies for Agricultural Applications. Thanasis Karmas. Diploma Thesis, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Greece, 2014 Full text

2013

Techniques for the integration of semantic geospatial data. Thomas Maroulis. Diploma Thesis, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Greece, 2013 Full text
AthensTreeMap: Crowdsourcing Urban Vegetation. Stylianos Kalogridis. MSc. Thesis, School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Greece, 2013 Full text

2009

Real Estate Agent as a web application. Michalis Paignigiannis. MSc. Thesis, School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Greece, 2009 Full text
BENZInet: Geospatial comparison and sampling of gas prices. Katerina Papadaki. MSc. Thesis, School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Greece, 2009 Full text
Alternative internet oriented survey conducting techniques based on mobile phones. Paris - Mouzafar Morali. School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, 2009 Full text

2008

Positioning and Tracking utilizing Wireless Networks. Γιώργος Γερακάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, 2008 Full text

Βιβλία

2015

Managing Geospatial Linked Data in the GeoKnow Project. Jens Lehmann, Spiros Athanasiou, Andreas Both, Alejandra Garcia Rojas, Giorgos Giannopoulos, Daniel Hladky, Jon Jay Le Grange, Axel-Cyrille Ngonga-Ngomo, Mohamed Ahmed Sherif, Claus Stadler, Matthias Wauer, Patrick Westphal. The Semantic Web in Earth and Space Science. Current Status and Future Directions, Vol. 20 of Studies on the Semantic Web. IOS Press., 2015 Full text

2012

Cultivating Open Data Ecologies: Lessons from the Implementation of the INSPIRE Directive. Prodromos Tsiavos, Kaliope Pediaditi, Konstantinos Nedas, Spiros Athanasiou. In “Geographic Data and the Law: Defining New Challenges”, Leuven University Press, 2012 Full text