Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του ΙΠΣΥ, του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων. Το ΙΠΣΥ αποτελεί μέρος του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά". Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.

Τα τελευταία χρόνια το ΙΠΣΥ έχει προσελκύσει και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον έχει καλλιεργήσει ισχυρές συνεργασίες με κορυφαία Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και έχει εφαρμόσει στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση και τη διαχείριση δεδομένων.

Επίκαιρα

IMSI held the 1st DEDS SCHOOL "Ethical and Legal Aspects of Data" on April 4-8 April 2022, in Athens, Greece.
ACM Fellow ο Μίνως Γαροφαλάκης, Διευθυντής του ΙΠΣΥ
Η Γεωργία Κούτρικα, Διευθύντρια Έρευνας, εκλέχτηκε Αρχισυντάκτρια στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό VLDB Journal (2021).
Publication from IMSI received the ACM CIKM 2020 Best Demo Award
Δημοσίευση ερευνητών του ΙΠΣΥ έλαβε το βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο ADBIS 2018
Το ΙΠΣΥ συνδιοργάνωσε το φημισμένο διεθνές επιστημονικό συνέδριο ICDE 2021, με τον Διευθυντή του Μίνω Γαροφαλάκη ως General Chair του συνεδρίου και άλλα 5 μέλη του σε άλλες οργανωτικές θέσεις.

Αναφορές Δραστηριότητας: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021