Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του ΙΠΣΥ, του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων. Το ΙΠΣΥ αποτελεί μέρος του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά". Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Το ΙΠΣΥ επιδιώκει συνεργασίες με τη βιομηχανία, το δημόσιο τομέα, αλλά και με ερευνητικούς φορείς προκειμένου να μεταδώσει νέες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση και διαχείριση δεδομένων.

  • cloud1
  • cloud2
  • cloud3