Έρευνα

Το ΙΠΣΥ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

 • Scalable, interactive Big Data analytics.
 • Large-scale Machine Learning.

Ερευνητικές Υποδομές Μεγάλων Δεδομένων

 • Generic Data infrastructures.
 • Open Science.
 • Health.
 • Humanities and Digital Curation.

Πλατφόρμες Υπολογιστικών Νεφών και Δεδομενοκεντρικών Υπηρεσιών

 • Data processing and analytics on the cloud.
 • Privacy-based processing of data in the cloud.
 • Data services.
 • Domain specific and explainable AI services.

Κατανεμημένα και Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα

 • Web of Data.
 • Dynamics and Evolution of the Data Web.
 • Geosocial networks.
 • Leveraging Social Data.

Ανθρωποκεντρικά Συστήματα και Εφαρμογές

 • Futuristic Data Interfaces.
 • Intelligent Interactive Data Exploration.
 • Fair and Ethical Algorithmic Systems.
 • User-Driven Data Management.