Αλέξανδρος Εφεντάκης

Αλέξανδρος Εφεντάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-
Ο Δρ. Αλέξανδρος Εφεντάκης έχει πτυχίο Φυσικού από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τον Ιανουάριο του 2015 αναγορεύτηκε διδάκτορας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του καθ. Γιάννη Βασιλείου. Από το 2000, έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής πληροφορικής σε διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Λαμίας στα μαθήματα Πληροφορική ΙΙ και Δομές δεδομένων την περίοδο 2004 – 2005. Από το 2006 έως το 2010 εργάστηκε ως Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Track and Trade, CITER και TALOS και την περίοδο 2011-2012 απασχολήθηκε ως ερευνητικός υπότροφος στο έργο Geocrowd: Creating a Geospatial Knowledge World της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2012 είναι Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. "Αθηνά" και εργάζεται σε διάφορα Ευρωπαϊκά έργα (SimpleFleet, TMGuide, Geostream) ως senior μηχανικός και τεχνικός υπεύθυνος. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, χωροχρονικές βάσεις δεδομένων, αλγόριθμοι δρομολόγησης σε οδικά και κοινωνικά δίκτυα, καθώς και η εξόρυξη πληροφοριών από τον παγκόσμιο ιστό.