Γεώργιος Χατζηγεωργακίδης

Γεώργιος Χατζηγεωργακίδης

Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Email:
gchatzi@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
2106875403
Ο Γεώργιος Χατζηγεωργακίδης φοίτησε στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πολυτεχνείο της Δανίας (D.T.U.) στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science and Engineering). Το 2020 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον τομέα της κλιμακώσιμης δεικτοδότησης και εξερεύνησης μεγάλων δεδομένων χρονοσειρών. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στον ευρύτερο τομέα της αναζήτησης και ανάλυσης δεδομένων χρονοσειρών, γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων κειμένου. Έχει εργαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα (Horizon Europe, H2020, FP7) σε αυτά τα θέματα.