Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2018

Finding shortest keyword covering routes in road networks. Vassilis Kaffes, Alexandros Belesiotis, Dimitrios Skoutas, Spiros Skiadopoulos. 30th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2018), 2018 Full text
Selecting representative and diverse spatio-textual posts over sliding windows. Dimitris Sacharidis, Paras Mehta, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Agnès Voisard. 30th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM 2018), 2018 Full text

2017

Continuous Summarization of Streaming Spatio-Textual Posts. Dimitris Sacharidis, Paras Mehta, Dimitrios Skoutas, Kostas Patroumpas, Agnès Voisard. 25th ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL 2017), 2017 Full text
μTOP: Spatio-Temporal Detection and Summarization of Locally Trending Topics in Microblog Posts. Paras Mehta, Manuel Kotlarski, Dimitrios Skoutas, Dimitris Sacharidis, Kostas Patroumpas, Agnès Voisard. Proceedings of the 20th International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2017: 558-561, 2017 Full text
Finding Socio-Textual Associations Among Locations. Paras Mehta, Dimitris Sacharidis, Dimitrios Skoutas, Agnès Voisard. Proceedings of the 20th International Conference on Extending Database Technology (EDBT) 2017: 120-131, 2017 Full text

2016

Coverage and diversity aware top-k query for spatio-temporal posts. Paras Mehta, Dimitrios Skoutas, Dimitris Sacharidis, Agnès Voisard. Proceedings of the 24th ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL) 2016: 37:1-37:10, 2016 Full text
Learning to Classify Spatiotextual Entities in Maps. Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Dimitrios Skoutas, Spiros Athanasiou. Extending Semantic Web Conference 2016 (ESWC 2016), 2016 Full text
Keyword-based retrieval of frequent location sets in geotagged photo trails. Paras Mehta, Dimitris Sacharidis, Dimitrios Skoutas, Agnès Voisard. 8th International Conference on Web Science (WebSci 2016), 2016 Full text
Similarity Search on Spatio-Textual Point Sets. Christodoulos Efstathiades, Alexandros Belesiotis, Dimitrios Skoutas, Dieter Pfoser. 19th International Conference on Extending Database Technology (EDBT 2016), 2016 Full text
Identifying and Describing Streets of Interest. Dimitrios Skoutas, Dimitris Sacharidis, Kostas Stamatoukos. 19th International Conference on Extending Database Technology (EDBT 2016), 2016 Full text

2015

Spatio-Temporal Keyword Queries for Moving Objects. Paras Mehta, Dimitrios Skoutas, Agnès Voisard. ACM SIGSPATIAL 2015, 2015 Full text

Περιοδικά

2018

Analyzing and Predicting Spatial Crime Distribution Using Crowdsourced and Open Data. Alexandros Belesiotis, George Papadakis, Dimitrios Skoutas. ACM Trans. Spatial Algorithms and Systems 3(4): 12:1-12:31, 2018 Full text
Spatio-textual user matching and clustering based on set similarity joins. Alexandros Belesiotis, Dimitrios Skoutas, Christodoulos Efstathiades, Vassilis Kaffes, Dieter Pfoser. The VLDB Journal, Volume 27, 2018 Full text

2017

A Layered Approach for More Robust Generation of Road Network Maps from Vehicle Tracking Data. Sophia Karagiorgou, Dieter Pfoser, Dimitrios Skoutas. ACM Trans. Spatial Algorithms and Systems 3(1): 3:1-3:21 (2017), 2017 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα