Βασίλης Καφφές

Διδακτορικός Υπότροφος
Email:
vkaffes@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
2106875403
Ο Βασίλης Καφφές είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (http://dit.uop.gr/) υπό την επίβλεψη του καθ. Σπύρου Σκιαδόπουλου. Είναι βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του ΕΚ "Αθηνά" από το 2013. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γνωστική περιοχή της εξόρυξης πληροφορίας καθώς και της διαχείρισης μεγάλων γεωχωρικών δεδομένων, όπως η αποδοτική εύρεση συντομότερων μονοπατιών σε οδικά δίκτυα και η σημασιολογική αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος.