Μαρίνος Κάβουρας

Μαρίνος Κάβουρας

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
mkav@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
210 772273
Καθηγητής Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας και Χαρτογραφίας - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Διπλ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (1979) ΕΜΠ. MScE (1982), PhD (1987) Univ. of New Brunswick του Καναδά. Υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Πρόεδρος της ISPRS Ομάδας Εργασίας ΙΙ/6 - Ολοκλήρωση Συστημάτων και Διαλειτουργικότητα, καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας ΕΜΠ. Επί του παρόντος, Διευθυντής τουΔΜΠΣ Γεωπληροφορική του ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και Μέλος του Συμβουλίου του AGILE Association. Επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας ONTOGEO - Συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ- Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας, GIS, Γεωπληροφορική, αναπαράσταση γνώσης, γεωχωρικές οντολογίες, σημασιολογική διαλειτουργικότητα, χωροχρονική μοντελοποίηση, χαρτογράφηση εννοιών, και θεωρητική χαρτογραφία. Συν-συγγραφέας του βιβλίου «Theories of Geographic Concepts – Ontological Approaches to Semantic Integration " CRC Press T & F, και πάνω από 120 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.