Το έργο GeoKnow ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012

02-01-2013

Το GeoKnow είναι ένα τριετές, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό έργο που αφορά στο γεωχωρικό Σημασιολογικό Ιστό. Θα ερευνήσουμε τη διασύνδεση, διαχείριση, ποιότητα, συνάθροιση, οπτικοποίηση και δημιουργία γεωχωρικών διαδικτυακών δεδομένων. Τα ερευνητικά μας αποτελέσματα θα εφαρμοστούν στις περιοχές των εφοδιαστικών αλυσίδων και των ταξιδιωτικών εταιρειών.

To ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» (imis.athena-innovation.gr) συμμετέχει στο έργο με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης επερωτήσεων και συνάθροισης σε σημασιολογικά γεωχωρικά δεδομένα. Θα ασχοληθούμε με ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα από το OpenStreetMap και τη DBPedia, συνδυάζοντας τα με άλλες πηγές διασυνδεδεμένων δεδομένων. Τα ερευνητικά μας αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στο Virtuoso και θα προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες επερώτησης και διαχείρισης διασυνδεδεμένων δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο της GeoSPARQL .

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για το έργο στη σελίδα (http://geoknow.eu) και το blog μας (http://blog.geoknow.eu), όπως και το πρώτο μας δελτίο τύπου στα ελληνικά και αγγλικά.

Αν σας ενδιαφέρει η έρευνα στο γεωχωρικό Σημασιολογικό Ιστό ακολουθήστε μας: