Εκλογές μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΠΣΥ/Ε.Κ.

22-11-2022

Εκλογές μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΠΣΥ/Ε.Κ. "Αθηνά"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.