Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών (HEROES _upotr_022022 )

16-02-2022     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) υπότροφους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HEROES - Novel Strategies to Fight Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Crimes and Protect their Victims (GA 101021801)» στις ακόλουθες περιοχές υποτροφίας (ανταποδοτικές υποτροφίες): Α) Έρευνα στο χώρο των ψηφιακών πειστηρίων Β) Έρευνα στο χώρο ανάπτυξης λογισμικού.

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2022.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη γραμματεία του ΙΠΣΥ μέχρι τις 02/03/2022 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403,
contact-imsi@athenarc.gr