Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες

28-02-2011     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ε.Κ. «Αθηνά» για τις ανάγκες των συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων «ARCOMEM: Archive communities memories» και «Κοινό Αεροδρομιακό Περιβάλλον», προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα:

  • Τέσσερις (4) Έμπειρους Ερευνητές Πληροφορικής

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 21 Μαρτίου 2011.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά» Γ. Μπάκου 17, Αθήνα 11524

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 21/3/2011.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6990522, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)