Ανακοίνωση διπλωματικών εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

06-11-2014
Το ΙΠΣΥ ανακοινώνει µια σειρά από διπλωµατικές εργασίες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι εργασίες θα εκπονηθούν στο ΙΠΣΥ σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και ∆εδοµένων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π (ΕΣΒΓΔ).