Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

OpenAIRE LOD services: Scholarly Communication Data as Linked Data. Giorgos Alexiou, Sahar Vahdati, Christoph Lange, George Papastefanatos, Steffen Lohmann. Semantics, Analytics, Visualisation: Enhancing Scholarly Data Workshop (SAVE-SD 2016) co-located with the 25th International World Wide Web Conference (WWW 2016) April 11, 2016 - Montreal, Canada, 2016 Full text
Storing Metadata as QR Codes in Multimedia Streams. Zigomitros Athanasios and Patsakis Constantinos. Metadata and Semantics Research. Springer International Publishing, 2013. 152-162, 2013 Full text
The ARIADNE interoperability framework, component architecture and registry service. Costis Dallas, Dimitris Gavrilis. Conference on Cultural Heritage and new technologies, Vienna, Austria, November 2013, 2013
Achieving Interoperability between the CARARE schema for Monuments and Sites and the Europeana Data Model. Antoine Isaac, Valentine Charles, Kate Fernie, Costis Dallas, Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis . Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, DC-2013, Lisbon, Portugal, September 2013, Pages: 115-125, 2013 Full text
Preservation Aspects of a Curation-Oriented Thematic Aggregator. Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis, Christos Papatheodorou, Costis Dallas, Panos Constantopoulos . Proceedings of the 10th International Conference on Preservation of Digital Objects, iPRES2013, Lisbon, Portugal, September 2013, Pages: 246-251, 2013 Full text
DYAS: The Greek research Infrastructure network for the humanities. Panos Constantopoulos, Costis Dallas. Conference on Cultural Heritage and new technologies, Vienna, Austria, November 2013, 2013
Defining User Requirements for Holocaust Research Infrastractures and Services in the EHRI Project. Agiatis Benardou, Costis Dallas. Proceedings of the 2012 iConference, iConference \'12, Toronto, Canada, February 2012 , Pages: 644-645, 2012 Full text
Mopseus - A Digital Library Management System Focused on Preservation. D. Gavrilis, C. Papatheodorou, P. Constantopoulos, S. Angelis. Proceedings of the 14th European Conference Research and Advanced Technology for Digital Libraries, ECDL 2010, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume: 6273, Pages: 445-448, 2010 Full text
MOPSEUS - A Digital Repository System with Semantically Enhanced Preservation Services. D. Gavrilis, S. Angelis, C. Papatheodorou. Proceedings of the 7th International Conference on Preservation of Digital Objects, iPRES2010, Pages: 135-143, 2010 Full text
Preparing DARIAH. Constantopoulos C., Dallas C., Doorn P., Gavrilis D., Gros A., Stylianou G. VSMM 2008 - Digital Heritage - Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, 2008 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...