Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Continuous monitoring of nearest trajectories. Dimitris Sacharidis, Dimitrios Skoutas, Georgios Skoumas. 22nd ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL 2014), 2014 Full text
Extraction, integration and exploration of crowdsourced geospatial content from multiple web sources. George Lamprianidis, Dimitrios Skoutas, George Papatheodorou, Dieter Pfoser. 22nd ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (Demo track), 2014 Full text
Extraction, integration and analysis of crowdsourced points of interest from multiple web sources. George Lamprianidis, Dimitrios Skoutas, George Papatheodorou, Dieter Pfoser. 3rd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Crowdsourced and Volunteered Geographic Information, GeoCrowd 2014, 2014 Full text
GRASP. Extending Graph Separators for the Single-Source Shortest-Path Problem. Alexandros Efentakis, Dieter Pfoser. 22nd Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2014), 2014 Full text
Efficient identification and approximation of k-nearest moving neighbors. Georgios Skoumas, Dimitrios Skoutas, Alexandra Vlachaki. ACM SIGSPATIAL GIS 2013, November 5-8, 2013 Orlando, Florida, USA, 2013, 2013

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...