Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2021

Multi-Attribute Similarity Search for Interactive Data Exploration. Kostas Patroumpas, Alexandros Zeakis, Dimitrios Skoutas, Roberto Santoro. EDBT Workshops, 2021 Full text

Περιοδικά

2020

SPHINX: A System for Metapath-based Entity Exploration in Heterogeneous Information Networks. Serafeim Chatzopoulos, Kostas Patroumpas, Alexandros Zeakis, Thanasis Vergoulis, Dimitrios Skoutas. Proc. VLDB Endow. 13(12): 2913-2916, 2020 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα