Γεωργία Κούτρικα

Γεωργία Κούτρικα

Διευθύντρια Ερευνών
Email:
georgia@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-

Η Δρ. Γεωργία Κούτρικα είναι Διευθύντρια Έρευνας στο Ε.Κ. Αθηνά. Έχει πολυετή εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη στα HP Labs, IBM Almaden, και Stanford University. Η έρευνά της εστιάζει σε διαδραστικά και ευφυή συστήματα εξερεύνησης δεδομένων καθώς και σε ευφυή συστήματα διαχείρισης δεδομένων, και συνδυάζει προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, βαθιάς μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Η δουλειά της έχει ενσωματωθεί σε εμπορικά προϊόντα, έχει δημοσιευθεί σε 14 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 26 αιτήσεις διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, και σε πάνω από 100 άρθρα σε κορυφαία συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Η Γεωργία Κούτρικα είναι ACM Senior Member, IEEE Senior Member, και ACM Distinguished Speaker. Είναι μέλος του VLDB Endowment Board of Trustees και μέλος του ACM-RAISE Working Group. Είναι co-Editor-in-chief for VLDB Journal, PC co-chair for VLDB 2023, co-EiC of Proceedings of the VLDB (PVLDB). Έχει διατελέσει ή διατελεί ως associate editor για κορυφαία συνέδρια (όπως το ACM SIGMOD και VLDB) και περιοδικά (TKDE, VLDB Journal), και έχει αναλάβει διάφορους οργανωτικούς ρόλους όπως ICDE2021 sponsorship chair, και general chair του ACM SIGMOD 2016.