Κατερίνα Γκίρτζου

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-

Η Κατερίνα Γκίρτζου είναι επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” από τον Μάρτιο του 2014. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Θοδωρή Δαλαμάγκα και ασχολείται με RDF δεδομένα. Απέκτησε τον διδακτορικό της τίτλο στον τομέα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών το Δεκέμβριο του 2013 από την Ecole Centrale de Paris, στην Γαλλία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν κυρίως τεχνικές στατιστικής και μηχανικής μάθησης, καθώς και θεωρία γράφων. Κατά την διάρκεια των σπουδών της επικεντρώθηκε σε προβλήματα βιοπληροφορικής και βιοϊατρικής εικόνας, ενώ τώρα ασχολείται με προβλήματα του Σημασιολογικού Ιστού και RDF γράφων.