Κωστής Δάλλας

Κωστής Δάλλας

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
-
Τηλέφωνο:
2106875403
Ιστοσελίδα:
-
Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Associate Professor of Cultural Heritage Informatics, Faculty of Information, University of Toronto. Διετέλεσε συνεργαζόμενος ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ε.Κ. “Αθηνά”. Έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας Βιβλιοθηκών και Αρχείων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εξής περιοχές: (α) Πολιτισμικά πληροφοριακά συστήματα, αναπαράσταση της πολιτισμικής πληροφορίας, μουσειακή τεκμηρίωση, (β) Υπερμέσα και διαδραστικότητα, μεθοδολογίες ανάπτυξης, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, αρχιτεκτονική της πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό, (γ) Πολιτιστικές πρακτικές, ιδίως στα μουσεία, στις εικαστικές τέχνες και στο διαδίκτυο, πρόσληψη της (εικαστικής) πολιτιστικής εμπειρίας, έρευνα κοινού και (δ) Πολιτιστική πολιτική, ιδίως τα ζητήματα διαχείρισης και ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο εθνικό και διεθνές επίπεδο.