Δοκιμάστε την πλατφόρμα SLIDEWIKI και διεκδικήστε χρηματοδότηση!

02-02-2018
Το έργο slidewiki.eu (H2020) προκηρύσσει διαγωνισμό (call for tenders) για τη δοκιμαστική χρήση και αξιολόγηση της πλατφόρμας slidewiki.org. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη συνεργατική δημιουργία παρουσιάσεων εκπαιδευτικού υλικού στο πνεύμα και τη φιλοσοφία της Wikipedia (wikipedia.org). Παρέχει δηλαδή εκπαιδευτικό υλικό διεθνές, διαδικτυακό, ανοικτού περιεχομένου και εξελισσόμενο στη βάση συνεργασίας και εθελοντικής προσφοράς των μελών της πλατφόρμας. Επίσης, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αναλυτικής δεδομένων (data analytics) για την επεξεργασία και ανάλυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων στo πλαίσιo της πλατφόρμας με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξατομικευμένη διανομή εκπαιδευτικού υλικού. Στην πλατφόρμα δραστηριοποιούνται ήδη εκπαιδευτικές κοινότητες από πολλές χώρες και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και την υποβολή των προτάσεων προς χρηματοδότηση ακολουθήστε το σύνδεσμο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: το αργότερο μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2018, με αποστολή pdf στο dalamag@imis.athena-innovation.gr.

Η πρόσκληση γίνεται από κοινού με εταίρους της κοινοπραξίας του έργου SlideWiki:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τα παρακάτω σημεία επαφής: