Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίων

07-02-2011     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (Ι.Π.ΣΥ.Π) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) υπότροφους με βάση τον αριθμό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στις ακόλουθες περιοχές και τύπους υποτροφίας:

 • Σχεδίαση και δημιουργία ηλεκτρονικών/διαδικτυακών υποδομών για συνεργατικά, επιστημονικά περιβάλλοντα, εφαρμογή τεχνικών εξατομίκευσης, χρήση πλατφόρμας για διαδικτυακές διεπαφές χρήστη, μεθοδολογία αξιολόγησης ευχρηστίας, μία (1) Υποτροφία τύπου Β
 • Υποδομές ερευνητικών δεδομένων παγκόσμιας κλίμακας, μία (1) Υποτροφία τύπου Β
 • Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά.

  p>Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011:

  Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά» Γ. Μπάκου 17, Αθήνα 11524

  Η ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 25/02/11.

  Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6990522, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)