Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

27-10-2014     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «LODGOV - DATA GOVERNANCE IN THE ERA OF THE WEB OF DATA: GENERATE, MANAGE, PRESERVE, SHARE AND PROTECT RESOURCES IN THE WEB OF DATA (ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 315 ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι».

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 5 Νοεμβρίου 2014.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η παραλαβή τους μέχρι τις 05/11/2014.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ