Το ΙΠΣΥ Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ

06-05-2014

Tο ΙΠΣΥ αναδείχθηκε Μονάδα Αριστείας για λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» με ενέργειες διάχυσης και προβολής μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων σε δέκα θεματικές περιοχές.

Στο πλαίσιο του έργου το ΙΠΣΥ θα αναλάβει ετησίως τη διοργάνωση δύο κύκλων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενός θερινού σχολείου ανάπτυξης κώδικα (Summer Code Camp) στις θεματικές περιοχές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Αγροτικής Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος και Μεταφορές-Ναυτιλία.

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στις πρώτες εκδηλώσεις που έχουμε ήδη προγραμματίσει:

  • 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης για την Αγροτική Ανάπτυξη-Περιβάλλον
  • Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • Για περισσότερες εκδηλώσεις και πληροφορίες για τις Μονάδες Αριστείας, μπορείτε να επισκεφτείτε το ma.ellak.gr