Εκλογή του καθ. Μίνω Γαροφαλάκη, Διευθυντή του ΙΠΣΥ, στην Academia Europaea

24-11-2023

Ο Μίνως Γαροφαλάκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, εξελέγη Τακτικο Μελος της Ακαδημιας της Ευρωπης (Academia Europaea).

Η Ακαδημίας της Ευρώπης (Academia Europaea) είναι μια ευρωπαϊκή μη κυβερνητική ένωση με περίπου 4.500 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 70 βραβευθέντων με Νόμπελ. Αντικείμενο της Academia Europaea είναι η πρόοδος και η διάδοση της αριστείας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, το δίκαιο, τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την ιατρική και όλους τους κλάδους των φυσικών και τεχνολογικών επιστημών οπουδήποτε στον κόσμο για το δημόσιο όφελος και για την προαγωγή της εκπαίδευσης του κοινού όλων των ηλικιών. H Ακαδημία στοχεύει να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή έρευνα, να παρέχει συμβουλές σε φορείς χάραξης πολιτικής και διεθνείς οργανισμούς για επιστημονικά ζητήματα και να προωθεί τη διεπιστημονική και διεθνή έρευνα.