Αποθήκες δεδομένων

Η έμφαση βρίσκεται σε θέματα αποδοτικής πρόσβασης σε πολυδιάστατα δεδομένα, και σε θέματα ορισμού διαδικασιών ETL.
Θεματικές ετικέτες: Database metrics , Data warehouses