Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Περιοδικά

2009

k-Anonymity in the Presence of External Databases. Dimitris Sacharidis, Kyriakos Mouratidis, Dimitris Papadias. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). 99(1) , 2009 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα