Έργα

Ερευνητικά Έργα

2024

Ευρωπαϊκό
IBISBA - Delivering the Infrastructure As a Legal Structure
Ευρωπαϊκό
AI-Ops Framework for Automated, Intelligent and Reliable Data/AI Pipelines Lifecycle with Humans-in-the-Loop and Coupling of Hybrid Science-Guided and AI Models

2023

Ευρωπαϊκό
Pan-European data space for holistic asset management in critical manufacturing industries
Ευρωπαϊκό
EXPerimentation driven and user eXPerience oriented analytics for eXtremely Precise outcomes and decisions
Ευρωπαϊκό
RI services to promote deep digitalization of Industrial Biotechnology - towards smart biomanufacturing
Ευρωπαϊκό
Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH στους τομείς της ιατρικής ακριβείας και της ηλεκτρονικής υγείας

2022

Ευρωπαϊκό
Συμβατή με τον Άνθρωπο Τεχνητή Νοημοσύνη με Εγγυήσεις
Ευρωπαϊκό
Data Process and Technological Bricks for expanding digital value creation in European Data Spaces
Ευρωπαϊκό
Spatio-TEmporal Linked data tools for the AgRi-food data space
Εθνικό
Πρόληψη πυρκαγιών εφαρμόζοντας νέα προσέγγιση και επεκτείνοντας μεθόδους βαθιάς μάθησης
Εθνικό
Αυτόνομη Διαχείριση Υπολογιστικών Πόρων σε Επικοινωνιακές Υποδομές
Ευρωπαϊκό
Open collaboration and open Digital Twin infrastructure for Green Smart Shipping

2021

Ευρωπαϊκό
Making container services integratable, sustainable and widely adopted
Ευρωπαϊκό
EOSC Future
Ευρωπαϊκό
Data Engineering for Data Science
Ευρωπαϊκό
PSLifeStyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens

2020

Ευρωπαϊκό
Εξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη στη Βιομηχανική Παραγωγή
Ευρωπαϊκό
Διαχείριση Ενεργειακών Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο
Εθνικό
Προσεγγιστικοί γεωμετρικοί αλγόριθμοι και συσταδοποίηση με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Ευρωπαϊκό
Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures
Ευρωπαϊκό
A Single Digital Market for Industrial Geospatial Data Assets

2019

Ευρωπαϊκό
Learning, processing and optimising shapes
Ευρωπαϊκό
Intelligent Open Data Exploration
Εθνικό
Eθνικό δίκτυο για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

2020

Εθνικό
Επίδραση της κλιματική αλλαγής στον ιστό της Παλαιάς Πόλης των Χανίων
Εθνικό
Καινοτόμες Τεχνολογίες Επιστήμης Δεδομένων για την Ανάκτηση Μετάλλων από Υλικά Scrap
Εθνικό
Καινοτόμα πλατφόρμα συλλογικής ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της αστικής γεωργίας

2019

Ευρωπαϊκό
NEANIAS - Novel EOSC services for Emerging Atmosphere, Underwater and Space Challenges
Ευρωπαϊκό
Deploying Reproducible Containers and Workflows Across Cloud Environments
Ευρωπαϊκό
Sustainable Data Lakes for Extreme-Scale Analytics
Ευρωπαϊκό
Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecasting

2018

Εθνικό
Democratizing Visual Analytics, A Self-Service Platform for Big Data Exploration
Εθνικό
Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων
Εθνικό
Τα Mεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμες ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης
Εθνικό
Αυτοματοποιημένη και ακριβής διασύνδεση γεωχωρικών δεδομένων με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Εθνικό
Σχεδιασμός και ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας Socioscope και YouWho
Εθνικό
Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα

2017

Εθνικό
Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων
Εθνικό
ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες
Ευρωπαϊκό
Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport
Ευρωπαϊκό
Scalable Linking and Integration of Big POI Data

2016

Εσωτερικό
TwitHoard - διαχείριση δεδομένων κοινωνικών δικτύων
Ευρωπαϊκό
Algebraic Representations in Computer-Aided Design for complEx Shapes
Ευρωπαϊκό
Large-scale pilots for collaborative OpenCourseWare authoring, multiplatform delivery and Learning Analytics

2015

Ευρωπαϊκό
ELIXIR-EXCELERATE: Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences
Ευρωπαϊκό
Avoiding and mitigating safety risks in urban environments
Εθνικό
Siemens-CitySense
Ευρωπαϊκό
Electronics Design Automation on CloudFlow

2014

Ευρωπαϊκό
Open Water Management
Εθνικό
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ

2013

Ευρωπαϊκό
Scalable and Reusable Open Geospatial Data
Ευρωπαϊκό
Monitoring, Analysis and Visualization of Open Data Catalogues, Hubs and Repositories
Ευρωπαϊκό
semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs
Εθνικό
Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας
Εθνικό
Καινοτόμες υπηρεσίες Real-Estate: αξιοποιώντας το Web 2.0
Ευρωπαϊκό
Managing the Evolution and Preservation of the Data Web
Ευρωπαϊκό
Exploiting User-Generated Geospatial Content Streams
Ευρωπαϊκό
Local Content in a Europeana Cloud
Ευρωπαϊκό
Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
Ευρωπαϊκό
Europeana Cloud
Εθνικό
Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων

2012

Εθνικό
MoDisSENSE: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Ευρωπαϊκό
Making the Web an Exploratory Place for Geospatial Knowledge
Εθνικό
Εθνική Ερευνητική Υποδομή CLARIN-EL
Ευρωπαϊκό
Automatic, multi-grained elasticity-provisioning for the Cloud
Ευρωπαϊκό
South East Europe jointly developed common advanced virtual accessibility solutions to support public services
Εθνικό
Διακυβέρνηση δεδομένων στην εποχή του Ιστού Δεδομένων: δημιουργία, διαχείριση, διατηρησιμότητα, κοινοχρησία και προστασία πόρων στον Ιστό Δεδομένων
Ευρωπαϊκό
TALOS Mobile Guides
Εθνικό
ΜΕγάλα Δεδομένα – Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης
Ευρωπαϊκό
Democratizing Fleet Management
Ευρωπαϊκό
European Film Gateway 1914
Εθνικό
ΕΙΚΟΣ:Θεωρητική Και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα
Εθνικό
Δίκτυο Υποδομών για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ευρωπαϊκό
3D Digitization of Icons of European Architectural and Archaeological Heritage

2011

Ευρωπαϊκό
Near-Earth Space Data Infrastructure for e-Science
Ευρωπαϊκό
European Scalable Earth Science Service Environment
Ευρωπαϊκό
Targets on the Cloud: a cloud-based microRNA target prediction platform
Ευρωπαϊκό
From Collect-All Archives to Community Memories – Leveraging the Wisdom of the Crowds for Intelligent Preservation
Ευρωπαϊκό
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic

2010

Εθνικό
Κοινό Αεροδρομιακό Περιβάλλον
Εθνικό
Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών
Εθνικό
ΜΙΚΡΟΡΝΑ - Εξερευνώντας τον ρόλο των μικρών RNA στις ασθένειες: μια υπολογιστική πειραματική προσέγγιση
Ευρωπαϊκό
Ευρωπαϊκή Υποδομή Έρευνας Ολοκαυτώματος
Ευρωπαϊκό
Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana
Ευρωπαϊκό
Towards a 10-Year Vision for Global Research Data Infrastructures

2009

Ευρωπαϊκό
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Δεδομένα Επιστημών Ζωής

2008

Ευρωπαϊκό
Task aware location based services for mobile environments
Ευρωπαϊκό
Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
Ευρωπαϊκό
Web Graph: Learning Models for Prediction and Evolution Monitoring

Έργα Εφαρμογής Καινοτομίας

Δεν υπάρχουν έργα στην κατηγορία αυτή

Ολοκληρωμένα Έργα Εφαρμογής Καινοτομίας

2017

Υπηρεσίες
Σχεδίαση και ανάπτυξη λύσης διαχείρισης Big Data για το προϊόν Automated Remote Test (ART)
Υπηρεσίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) - Υπηρεσίες Συντήρησης

2021

Σύστημα
Γεωμετρικοί υπολογισμοί για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Σύστημα
Αυτόματη Δρομολόγηση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων
Υπηρεσίες
NFV-RI Web - Σχεδίαση και ανάπτυξη της διεπαφής του προϊόντος NFV-RI (Network Functions Virtualization – Resource Intelligence)

2020

Σύστημα
Γεωμετρικοί υπολογισμοί για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

2019

Υπηρεσίες
Σχεδίαση και ανάπτυξη του προϊόντος Ericsson Device EcoSystem

2015

Σύστημα
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

2010

Σύστημα
Εφαρμογές της Πληροφοριακής Υποδομής του έργου «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων»
Σύστημα
Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εφαρμογής λογισμικού για την ηλεκτρονική διαχείριση των μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών
Σύστημα
Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

2009

Σύστημα
Ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής του έργου: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
Σύστημα
Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010»
Σύστημα
Χαρακτηρισμός Ορεινότητας των Καποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων και Τοπικών Διαμερισμάτων
Σύστημα
Ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την διοικητική υποστήριξη της δράσης: Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Μελέτη
Λειτουργία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ε. & T. Ειδικοτήτων - ΕΠΕΤΕ
Σύστημα
Ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής για το υποέργο: Οργάνωση του Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία καινοτόμου λογισμικού
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας βάσει Θέσης σε Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα

2008

Υπηρεσίες
Μελέτη, Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υπηρεσιών ΑΑΑ

2009

Μελέτη
Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πρότυπου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη φορέων στον χρηματοοικονομικό τομέα
Μελέτη
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) με σκοπό το σχεδιασμό και ωρίμανση τριών (3) εκ των πέντε (5) πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Σύστημα
Δημιουργία Δικτύου Επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύστημα
Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης για τη δράση Κρατικής Ενίσχυσης της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
Σύστημα
Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου

2008

Σύστημα
Ανάπτυξη χωρικής βάσης ΟΤΑ μετά των οικισμών της Χώρας σε ψηφιακό υπόβαθρο κλίμακας 1:50.000

2009

Σύστημα
Στελέχωση του γραφείου αρωγής της δράσης: Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

2008

Μελέτη
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών ομαδικών παιχνιδιών με τη χρήση τεχνολογιών Παγκοσμίου Ιστού
Σύστημα
Καταγραφή των εμπλεκόμενων στην Οδηγία INSPIRE Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Μελέτη
Μελέτη ωρίμανσης και ανάπτυξης των προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών του ΕΔΕΤ
Σύστημα
Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου
Σύστημα
Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Σύστημα
Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

2007

Σύστημα
Επεκτάσεις στο λογισμικό και εργασίες υποστήριξης στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ-ΔΙΟΔΟΣ

2008

Σύστημα
Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008
Μελέτη
Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης για τον εντοπισμό των μορφών και των ευκαιριών επιχειρηματικών χρήσεων καινοτόμων κινητών υπηρεσιών που βασίζονται στο νέο δικτυακό πρωτόκολλο IPv6

2007

Σύστημα
Ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής για τη δράση: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση