Χάρης Νάκος

Επιστημονικός Συνεργάτης
Email:
xnakos@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-
Ο Χάρης Νάκος έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, το οποίο έλαβε το 2007 από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει εργαστεί ως Ελεύθερος Επαγγελματίας - Μηχανικός Λογισμικού με κύριο πεδίο δραστηριοποίησης την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Από το 2013 εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης - Μηχανικός Λογισμικού στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Στα επαγγελματικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, η ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, και η ανάλυση δεδομένων κοινωνικών δικτύων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα πληροφορικής, όπως ΜΕΔΑ («ΚΡΗΠΙΣ», ΓΓΕΤ) και «Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα - CitySense» ("Siemens-CitySense").