Γιάννης Σταύρακας

Γιάννης Σταύρακας

Διευθυντής Ερευνών
Email:
ys@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
2106875413
Ιστοσελίδα:
Ο Γιάννης Σταύρακας έχει πτυχίο φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στην πληροφορική από το University College London, και διδακτορικό στην πληροφορική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εργάσθηκε ως μηχανικός λογισμικού στην εταιρία "Epsilon Software S.A." (1993-1997), ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (1998-2003), και ως συμβασιούχος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος (2004-2006). Από το 2007 είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά".

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος, τεχνικός διευθυντής και προγραμματιστής σε πολλά ερευνητικά και εμπορικά έργα πληροφορικής και έχει πάνω από εξήντα δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σχετικά με διαχείριση δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: μεθόδους και εργαλεία για την υποστήριξη ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων, σύνθετες αλλαγές σε εξελισσόμενα αλληλεξαρτώμενα δεδομένα στον Ιστό, διαχείριση δεδομένων του Ιστού που εξαρτώνται από ερμηνευτικά περιβάλλοντα (context-dependent Web data).