Ροή εργασίας ψηφιακής διατήρησης σ’ ένα σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης

Κρουστάλης Δ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
2009
Diploma Thesis
Abstract. Description not available in English.