Εναρμόνιση και συγχώνευση οντολογιών Full text

Χασάπη Φ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
2009
Diploma Thesis
Abstract. Description not available in English.