Ανακοίνωση διενέργειας εκλογής κριτών για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» - Νέα Καταληκτική Ημερομηνία

02-03-2021     Closed
in Greek only