Εξατομικευμένα Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων

Το τελευταίο διάστημα έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη μεθόδων εξατομικευμένης αναζήτησης, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφορίων. Πλήθος εφαρμογών και συστημάτων (όπως μηχανές αναζήτησης, κοινωνικά δίκτυα, στοχευμένη διαφήμιση κ.α.) επιδιώκουν να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στους χρήστες τους, κάνοντας χρήση πληροφοριών για τα δημογραφικά στοιχεία τους, τα ενδιαφέροντά τους κ.α. Παράλληλα, η παρουσία συσκευών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, αισθητήρες χαμηλού κόστους) και υπηρεσιών (π.χ. Web 2.0) κάνει πλέον εφικτή τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων για την τρέχουσα κατάσταση των χρηστών και τις προτιμήσεις τους.

Αντικείμενο της έρευνάς μας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων, αλγορίθμων και τεχνικών που θα επιτρέπει την εξατομίκευση συστημάτων που διαχειρίζονται πληροφορία. Οι τεχνικές που αναπτύσσονται εξετάζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθύνσεις. (α) Η συμφραζόμενη πληροφορία, δηλαδή δεδομένα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση ενός χρήστη, όπως το περιβάλλον, ο χρόνος, τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά, ο τρόπος πρόσβασης στα δεδομένα κ.α. (β) Οι προτιμήσεις των χρηστών που έχουν εκμαιευθεί έμμεσα από προηγούμενα ερωτήματα ή από άλλους χρήστες με παρόμοια ενδιαφέροντα. (γ) Οι εργασίες και επιθυμίες των χρηστών. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη αλγορίθμων κατάταξης που σέβονται την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και τις προτιμήσεις και εργασίες των χρηστών.

Θεματικές ετικέτες: Personalization , Context awareness , Recommender systems