Διαφύλαξη ιδιωτικότητας

Ολοένα και περισσότερα δεδομένα που αφορούν σε ευαίσθητους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας δημοσιεύονται για στατιστικούς και εμπορικούς λόγους αλλά και για λόγους διαφάνειας, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται δημόσιοι φορείς. Η δημοσίευση μπορεί να είναι πλήρως ανοιχτή, π.χ., ανάρτηση σε ιστοσελίδα, αλλά μπορεί και να είναι σε περιορισμένο κύκλο, π.χ., επαγγελματικές ενώσεις. Σε κάθε περίπτωση προκύπτουν διάφορα ζητήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των προσώπων που περιγράφονται από τα δεδομένα.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη τεχνικών για την διασφάλιση της ιδιωτικότητας σε δημοσιευμένα δεδομένα, προσφέροντας εγγυήσεις ανωνυμίας. Τονίζουμε ότι η απλή απόκρυψη στοιχείων που άμεσα συνδέουν την ταυτότητα ενός προσώπου με ένα σύνολο από δεδομένα, π.χ., το ΑΦΜ, δεν διασφαλίζει ότι αυτή η σύνδεση δεν θα αποκαλυφθεί. Η ταυτότητα του προσώπου μπορεί να ανακαλυφθεί με την βοήθεια εξωτερικών καταλόγων δεδομένων (όπως εκλογικοί κατάλογοι, τηλεφωνικοί οδηγοί) που επιτρέπουν τον προσδιορισμό ενός προσώπου με βάση δεδομένα, π.χ., η ηλικία και ο τόπος κατοικίας, που στην γενική περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν έναν μόνο άνθρωπο.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μας εστιάζονται σε αραιά πολυδιάστατα δεδομένα, σε παράλληλες δημοσιεύσεις από πολλές πηγές, σε χωροχρονικά δεδομένα, καθώς και σε δεδομένα των επιστημών ζωής.

Θεματικές ετικέτες: Privacy preservation