Ολοκλήρωση πληροφορίας και διαλειτουργικότητα

Η έμφαση βρίσκεται στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, στη διαχείριση οντολογιών, και στην δημιουργία και συντήρηση αποθηκών δεδομένων.
Θεματικές ετικέτες: Data evolution , Linked data , RDF , Interoperability , Data integration