Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Efficient Computation of Containment and Complementarity in RDF Data Cubes. Marios Meimaris, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Ioannis Anagnostopoulos. 19th International Conference on Extending Database Technology, EDBT 2016, Bordeaux, France, March 15-16, 2016 Full text
Containment and Complementarity Relationships in Multidimensional Linked Open Data. Marios Meimaris, George Papastefanatos. In Semantic Statistics (SEMSTATS) 2014, collocated with ISWC 2014, electronic proceedings in CEUR-WS.org, 2014 Full text
Διάδοση Αλλαγών Σε Πληροφοριακά Οικοσυστήματα. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis. Ελληνικό Συμπόσιο Βάσεων Δεδομένων (HDMS’12), 2012
Propagating Evolution Events in Data-Centric Software Artifacts. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis. In 3rd International Workshop on Hot Topics in Software Upgrades (HotSWUp'11 - in conjunction with ICDE 2011), 2011
Rule-based Management of Schema Changes at ETL sources. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis, Timos Sellis, Yannis Vassiliou. Workshop on Managing Evolution of Data Warehouses (MEDWa ’09), 2009

Περιοδικά

Metrics for the Prediction of Evolution Impact in ETL Ecosystems: A Case Study. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis, Yannis Vassiliou. Journal on Data Semantics 1(2): 75-97 (2012), 2012

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Schema Evolution for Databases and Data Warehouses. Petros Manousis, Panos Vassiliadis, Apostolos Zarras, George Papastefanatos. Lecture Notes in Business Information Processing (253), Springer 2016, ISBN 978-3-319-39242-4, 2016 Full text