Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

A study on the readability of scientific publications. Thanasis Vergoulis, Ilias Kanellos, Anargiros Tzerefos, Serafeim Chatzopoulos, Theodore Dalamagas, Spiros Skiadopoulos. TPDL 2019, 2019 Full text
Near-Neighbor Preserving Dimension Reduction for Doubling Subsets of l1. . I.Z. Emiris, Vasilis Margonis, Ioannis Psarros. APPROX-RANDOM 2019: 47:1-47:13, 2019 Full text
Products of euclidean metrics and applications to proximity questions among curves. I.Z. Emiris and I. Psarros. Annual Symp. on Computational Geometry (SoCG), pages 37:1–37:13, 2018 Full text
Content Recommendation for Viral Social Influence. Konstantinos Theocharidis , Manolis Terrovitis , Panagiotis Karras. SIGIR 2017: 565-574, 2017 Full text
Efficient Computation of Containment and Complementarity in RDF Data Cubes. Marios Meimaris, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Ioannis Anagnostopoulos. 19th International Conference on Extending Database Technology, EDBT 2016, Bordeaux, France, March 15-16, 2016 Full text
MirPub v2: Towards Ranking and Refining miRNA Publication Search Results. Ilias Kanellos, Vasiliki Vlachokyriakou, Thanasis Vergoulis, Georgios Georgakilas, Yannis Vassiliou, Artemis K. Hatzigeorgiou, Theodore Dalamagas. TPDL 15, 2015 Full text
TwitterViz: Visualizing and Exploring the Twittersphere. Christodoulos Efstathiades, Helias Antoniou, Dimitrios Skoutas, Yannis Vassiliou. Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD) 2015 (Demo track), 2015 Full text
Extraction, integration and exploration of crowdsourced geospatial content from multiple web sources. George Lamprianidis, Dimitrios Skoutas, George Papatheodorou, Dieter Pfoser. 22nd ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (Demo track), 2014 Full text
Extraction, integration and analysis of crowdsourced points of interest from multiple web sources. George Lamprianidis, Dimitrios Skoutas, George Papatheodorou, Dieter Pfoser. 3rd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Crowdsourced and Volunteered Geographic Information, GeoCrowd 2014, 2014 Full text
Containment and Complementarity Relationships in Multidimensional Linked Open Data. Marios Meimaris, George Papastefanatos. In Semantic Statistics (SEMSTATS) 2014, collocated with ISWC 2014, electronic proceedings in CEUR-WS.org, 2014 Full text
Personalizing keyword search on RDF data. Giorgos Giannopoulos, Evmorfia Biliri and Timos Sellis. TPDL 2013: 272-278, 2013 Full text
RDivF: Diversifying Keyword Search on RDF Graphs. • Nikos Bikakis, Giorgos Giannopoulos, John Liagouris, Dimitrios Skoutas, Theodore Dalamagas, and Timos Sellis. 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL '13), 2013 Full text
Diversifying User Comments on News Articles. Giorgos Giannopoulos, Ingmar Weber, Alejandro Jaimes and Timos Sellis. WISE 2012: 100-113, 2012 Full text
Learning to rank user intent. Giorgos Giannopoulos, Ulf Brefeld, Theodore Dalamagas, and Timos Sellis. Proceedings of the 20th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM’11), 2011 Full text
Search behavior-driven training for result re-ranking. Giorgos Giannopoulos, Theodore Dalamagas, and Timos Sellis. Proceedings of the International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL’11), 2011 Full text
Finding Short Definitions of Terms on Web Pages. Lampouras, G. & Androutsopoulos, I.. Proceedings of the 2009 Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP 2009 at ACL/IJCNLP 2009), Suntec, Singapore, 2009, 2009 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Methods on retrieving sources and data from the Web, for supporting scientific innovation. Giorgos Giannopoulos. National Technical University of Athens, Greece, 2013 Full text

Διπλωματικές Εργασίες

Υλοποίηση μηχανισμού κατάταξης δημοσιεύσεων σχετικών με βιομόρια micro-RNA. Βασιλική Βλαχοκυριάκου. Department of Informatics and Telecommunications, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 2015 Full text

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...