Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Supporting SPARQL Update Queries in RDF-XML Integration. Bikakis Nikos, Tsinaraki Chrisa, Stavrakantonakis Ioannis, Christodoulakis Stavros. 13th International Semantic Web Conference (ISWC '14), 2014 Full text
Storing Metadata as QR Codes in Multimedia Streams. Zigomitros Athanasios and Patsakis Constantinos. Metadata and Semantics Research. Springer International Publishing, 2013. 152-162, 2013 Full text
The ARIADNE interoperability framework, component architecture and registry service. Costis Dallas, Dimitris Gavrilis. Conference on Cultural Heritage and new technologies, Vienna, Austria, November 2013, 2013
DYAS: The Greek research Infrastructure network for the humanities. Panos Constantopoulos, Costis Dallas. Conference on Cultural Heritage and new technologies, Vienna, Austria, November 2013, 2013
SPARQL-RW: Transparent Query Access over Mapped RDF Data Sources. Makris Konstantinos, Bikakis Nikos, Gioldasis Nektarios, Christodoulakis Stavros. Proceedings of the 15th International Conference on Extending Database Technology (EDBT '12), 2012 Full text
Query Transformation in a CIDOC CRM Based Cultural Metadata Integration Environment. M. Gergatsoulis, L. Bountouri, P. Gaitanou, C. Papatheodorou. Proceedings of the 14th European Conference Research and Advanced Technology for Digital Libraries, ECDL 2010, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Pages: 38-45, 2010 Full text
Preparing DARIAH. Constantopoulos C., Dallas C., Doorn P., Gavrilis D., Gros A., Stylianou G. VSMM 2008 - Digital Heritage - Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, 2008 Full text
Integrating Dublin Core Metadata for Cultural Heritage Collections Using Ontologies. Kakali C., Lourdi I., Stasinopoulou T., Bountouri L., Papatheodorou C., Doerr M., Gergatsoulis M. 7th International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, DC-2007, Pages: 128-139, 2007 Full text
Ontology-based Metadata Integration in the Cultural Heritage Domain. Stasinopoulou Th., Bountouri L., Lourdi I., Papatheodorou C., Doerr M., Gergatsoulis M.. ICADL-2007, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume: 4822/2007, Pages: 165-175, 2007 Full text

Περιοδικά

The SPARQL2XQuery Interoperability Framework. Bikakis Nikos, Tsinaraki Chrisa, Stavrakantonakis Ioannis, Gioldasis Nektarios, Christodoulakis Stavros. World Wide Web Journal (to appear), 2013 Full text
A multi-layer metadata schema for digital folklore collections. Lourdi I., Papatheodorou C., Nikolaidou M.. Journal of Information Science, Volume: 33 (2), Pages: 197-213, 2007

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

The XML and Semantic Web Worlds: Technologies, Interoperability and Integration. A survey of the State of the Art. Bikakis Nikos, Tsinaraki Chrisa, Gioldasis Nektarios, Stavrakantonakis Ioannis, Christodoulakis Stavros. Semantic Hyper/Multi-media Adaptation: Schemes and Applications, Springer 2013, 2013 Full text