Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Privacy against Aggregate Knowledge Attacks. Olga Gkountouna, Katerina Lepenioti, Manolis Terrovitis. PrivDB 2013 (ICDE 2013 WorkShop), 2013 Full text

Περιοδικά

Privacy Preservation by Disassociation. Manolis Terrovitis, John Liagouris, Nikos Mamoulis, Spiros Skiadopoulos. PVLDB, 5(10), pp 944-955, 2012, 2012 Full text
Privacy preserving publishing of set-values. Manolis Terrovitis. Privacy Objervatory Magazine, 2, 2011, 2011 Full text
Privacy preservation in the dissemination of location data. SIGKDD Explorations. Manolis Terrovitis. SIGKDD Explorations, 13(1), 2011., 2011 Full text
Local and Global Recoding Methods for Anonymizing Set-valued Data. Manolis Terrovitis, Nikos Mamoulis and Panos Kalnis. The VLDB Journal, (to appear), 2010 Full text
k-Anonymity in the Presence of External Databases. Dimitris Sacharidis, Kyriakos Mouratidis, Dimitris Papadias. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). 99(1) , 2009 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Privacy Preservation by Disassociation. Manolis Terrovitis, John Liagouris, Nikos Mamoulis, Spiros Skiadopoulos. TR-IMIS-2011-1, 2011 Full text

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Privacy preservation in the publication of sparse multidimensional data.. Manolis Terrovitis, Nikos Mamoulis, and Panos Kalnis. In Privacy-Aware Knowledge Discovery: Novel Applications and New Techniques, Francesco Bonchi, Elena Ferrari, Eds, Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series, CRC press, 2010
Privacy in the publication and exchange of data. Georgios Gratsias, Dimitris Sacharidis, Manolis Terrovitis and Timos Sellis. In Privacy and Information and Communication Technologies: Technical and Legal Issues, C. Lambrinoudakis, L. Mitrou, S. Gritzalis, S. K. Katsikas, Eds, Athens, Greece, Papasotiriou Pubs. (in Greek), 2009