Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Content Recommendation for Viral Social Influence. Konstantinos Theocharidis , Manolis Terrovitis , Panagiotis Karras. SIGIR 2017: 565-574, 2017 Full text
A Personalized Tweet Recommendation Approach Based on Concept Graphs. Danae Pla Karidi, Yannis Stavrakas, Yannis Vassiliou. The 13th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2016). Toulouse, France, July 2016., 2016
From User Graph to Topics Graph. Danae Pla Karidi. Data Engineering Workshops (ICDEW), 32nd IEEE International Conference on Data Engineering – ICDE 2016, 2016
Airport Context Analytics. Eli Katsiri, George Papastefanatos, Manolis Terrovitis, Timos Sellis. In 8th International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, (RR2014), September 2014, Athens, Greece., 2014 Full text
A Study on External Memory Scan-based Skyline Algorithms. Nikos Bikakis, Dimitris Sacharidis, Timos Sellis. 25th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA '14), 2014 Full text
Regionally Influential Users in Location-Aware Social Networks. Panagiotis Bouros, Dimitris Sacharidis, Nikos Bikakis. 22nd ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS SIGSPATIAL'14), 2014 Full text
Reconciling Multiple Categorical Preferences with Double Pareto-based Aggregation. Nikos Bikakis, Karim Benouaret, Dimitris Sacharidis. 19th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA '14), 2014 Full text
Location Recommendation in Location-Based Social Networks Using User Check-in Data. Hao Wang, Manolis Terrovitis and Nikos Mamoulis. ACM SIGSPATIAL 2013, 2013 Full text

Περιοδικά

Finding Desirable Objects under Group Categorical Preferences. Nikos Bikakis, Karim Benouaret, Dimitris Sacharidis. Knowledge and Information Systems Journal (KAIS), 2015 , 2015 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...