Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Cirrus: A Delay-Tolerant Cloud. Eli Katsiri. 10th International Conference on Wired/Wireless Internet Communications - WWIC2012 , 2012

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Information Management using Mobile Devices. Antonios Lampadaridis. School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, 2009 Full text
Friends in Range. Georgios Lamprianidis. School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, 2008 Full text

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...