Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2022

SheerMP: Optimized Streaming Analytics-as-a-Service over Multi-site and Multi-platform Settings. George Stamatakis, Antonis Kontaxakis, Alkis Simitsis, Nikos Giatrakos, Antonios Deligiannakis. EDBT, 2022 Full text

2021

Towards creating a generalized complex event processing operator using FlinkCEP: architecture & benchmark. Eleni Kougioumtzi, Antonios Kontaxakis, Antonios Deligiannakis, Yannis Kotidis. DEBS, 2021
EasyFlinkCEP: Big Event Data Analytics for Everyone. Nikos Giatrakos, Eleni Kougioumtzi, Antonios Kontaxakis, Antonios Deligiannakis, Yannis Kotidis. ACM CIKM, 2021
Extreme-Scale Interactive Cross-Platform Streaming Analytics - The INFORE Approach. Antonios Deligiannakis, Nikos Giatrakos, Yannis Kotidis, Vasilis Samoladas, Alkis Simitsis. SEA-Data@VLDB, 2021 Full text

2020

A Synopses Data Engine for Interactive Extreme-Scale Analytics. Antonis Kontaxakis, Nikos Giatrakos, Antonios Deligiannakis. ACM CIKM, 2020

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα