Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2022

A Supervised Skyline-Based Algorithm for Spatial Entity Linkage. Suela Isaj, Vassilis Kaffes, Torben Bach Pedersen, Giorgos Giannopoulos. Published in Proceedings of the 25th International Conference on Extending Database Technology (EDBT), 29th March-1st April, 2022, ISBN 978-3-89318-085-7, 2022 Full text

2020

Learning Advanced Similarities and Training Features for Toponym Interlinking. Giorgos Giannopoulos, Vassilis Kaffes, Georgios Kostoulas. ECIR 2020. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12035., 2020 Full text
Boosting toponym interlinking by paying attention to both machine and deep learning. Konstantinos Alexis, Vassilis Kaffes, Giorgos Giannopoulos. Proceedings of the Sixth International ACM SIGMOD Workshop on Managing and Mining Enriched Geo-Spatial Data. June 2020. Article No.: 4. Pages 1–5, 2020 Full text
Determining the provenance of land parcel polygons via machine learning. Vassilis Kaffes, Giorgos Giannopoulos, Nontas Tsakonas, Spiros Skiadopoulos. 32nd International Conference on Scientific and Statistical Database Management. July 2020 Article No.: 21. Pages 1–4, 2020 Full text
Improving geocoding quality via learning to integrate multiple geocoders. Konstantinos Alexis, Vassilis Kaffes, Ilias Varkas, Andreas Syngros, Nontas Tsakonas, Giorgos Giannopoulos. 32nd International Conference on Scientific and Statistical Database Management. July 2020 Article No.: 20. Pages 1–4, 2020 Full text

2019

Learning domain specific models for toponym interlinking. Vassilis Kaffes, Giorgos Giannopoulos, Nikos Karagiannakis, Nontas Tsakonas. Proceedings of the 27th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. November 2019. Pages 504–507, 2019 Full text
LGM-PC: A tool for POI classification on QGIS. Giorgos Eftaxias, Nontas Tsakonas, Giorgos Giannopoulos, Nikos Kostagiolas, Andreas Syngros, Dimitrios Skoutas. SSTD: 182-185, 2019
Classifying points of interest with minimum metadata. Giorgos Giannopoulos, Konstantinos Alexis, Nikos Kostagiolas, Dimitrios Skoutas. LocalRec@SIGSPATIAL: 1:1-1:4, 2019
Learning Domain Driven and Semantically Enriched Embeddings for POI Classification. Giorgos Giannopoulos, Marios Meimaris. In SSTD 2019, 2019 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα