Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2015

MoDisSENSE: A Distributed Spatio-Temporal and Textual Processing Platform for Social Networking Services. Ioannis Mytilinis, Ioannis Giannakopoulos, Ioannis Konstantinou, Katerina Doka, Dimitrios Tsitsigkos, Manolis Terrovitis, Lampros Giampouras, Nectarios Koziris. SIGMOD Conference 2015: 895-900, 2015 Full text

2013

Location Recommendation in Location-Based Social Networks Using User Check-in Data. Hao Wang, Manolis Terrovitis and Nikos Mamoulis. ACM SIGSPATIAL 2013, 2013 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα