Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2014

Crowdsourcing turning restrictions for OpenStreetMap. Alexandros Efentakis, Sotiris Brakatsoulas, Nikos Grivas, Dieter Pfoser. Mining Urban Data Workshop, 2014 Full text

2013

Optimizing Landmark-Based Routing and Preprocessing. Alexandros Efentakis, Dieter Pfoser. Sixth ACM SIGSPATIAL International Workshop on Computational Transportation Science (IWCTS '13), 2013 Full text
Towards a Flexible and Scalable Fleet Management Service. Alexandros Efentakis, Sotiris Brakatsoulas, Nikos Grivas, George Lamprianidis, Kostas Patroumpas, Dieter Pfoser. Sixth ACM SIGSPATIAL International Workshop on Computational Transportation Science (IWCTS '13), 2013 Full text
Isochrones, Traffic and DEMOgraphics. Alexandros Efentakis, Nikos Grivas, George Lamprianidis, Georg Magenschab, Dieter Pfoser. ACM SIGSPATIAL GIS 2013, November 5-8, 2013 Orlando, Florida, USA, 2013 Full text

2012

Collaborative Geospatial Feature Search. George Lamprianidis, Dieter Pfoser. Proc. 20th ACM SIGSPATIAL GIS Conference, 2012 Full text

Περιοδικά

2015

Crowdsourcing urban form and function. Andrew Crooks, Dieter Pfoser, Andrew Jenkins, Arie Croitoru, Anthony Stefanidis, Duncan Smith, Sophia Karagiorgou, Alexandros Efentakis & George Lamprianidis. International Journal of Geographical Information Science: pages 1-22, 2015, 2015 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

2014

Shortest-path algorithms on road networks and real-world applications. Alexandros Efentakis. PhD Thesis, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Greece, 2014 Full text

Διπλωματικές Εργασίες

2012

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα