Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2024

MIP: Advanced Data Processing and Analytics for Science and Medicine. K. Filippopolitis, Y. Foufoulas, M. N. Garofalakis, A. Glenis, Y. E. Ioannidis, T.-M. Karampatsis, M.-O. Katsouli, E. Mailli, A. Papageorgiou-Mariglis, G. Papanikos, G. Pikramenos, J. Sakellariou, A. Simitsis, P. Ducouret, P. Ryvlin, M.-G. Spuhler. EDBT, 2024 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα