Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Charting the digital library evaluation domain with a semantically enhanced mining methodology. Eleni Afiontzi, Giannis Kazadeis, Leonidas Papachristopoulos, Michalis Sfakakis, Giannis Tsakonas, Christos Papatheodorou . Proceedings of the 13th ACM/IEE-CS joint conference on Digital libraries, JCDL \'13, Indianapolis, Indiana, USA, July 2013, Pages: 125-134, 2013 Full text

Περιοδικά

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...