Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2013

Entities, Topics and Events in Community Memories. Elena Demidova, Nicola Barbieri, Stefan Dietze, Adam Funk, Gerhard Gossen, Diana Maynard, Nikos Papailiou, Vassilis Plachouras, Wim Peters, Thomas Risse, Yannis Stavrakas, Nina Tahmasebi. 1st International Workshop on Archiving Community Memories (ARCOMEM), in conjunction with iPRES2013, 2013 Full text
An Architecture for Selective Web Harvesting: The Use Case of Heritrix. Vassilis Plachouras, Florent Carpentier, Julien Masanes, Thomas Risse, Pierre Senellart, Patrick Siehndel, Yannis Stavrakas. 1st International Workshop on Archiving Community Memories (ARCOMEM), in conjunction with iPRES2013, 2013 Full text
Assessing the Coverage of Data Collection Campaigns on Twitter: A Case Study. Vassilis Plachouras, Yannis Stavrakas, Athanasios Andreou. Proceedings of International Workshop on Social Media Semantics (SMS 2013), OTM 2013 Workshops, LNCS 8186, pp 598-607, 2013 Full text

2012

Querying Term Associations and their Temporal Evolution in Social Data. Vassilis Plachouras, and Yannis Stavrakas. International VLDB Workshop on Online Social Systems (WOSS 2012), Istanbul, Turkey, August 2012, 2012 Full text
A Platform for Supporting Data Analytics on Twitter: Challenges and Objectives. Yannis Stavrakas, and Vassilis Plachouras. Workshop on Knowledge Extraction and Consolidation from Social Media (KECSM 2012), Boston, USA, November 2012, 2012 Full text

Περιοδικά

2014

The ARCOMEM Architecture for Social- and Semantic-Driven Web Archiving. Thomas Risse, Elena Demidova, Stefan Dietze, Wim Peters, Nikolaos Papailiou, Katerina Doka, Yannis Stavrakas, Vassilis Plachouras, Pierre Senellart, Florent Carpentier, Amin Mantrach, Bogdan Cautis, Patrick Siehndel, and Dimitris Spiliotopoulos. Future Internet 2014, 6, 688-716; doi:10.3390/fi6040688, 2014 Full text
ARCOMEM Crawling Architecture. Vassilis Plachouras, Florent Carpentier, Muhammad Faheem, Julien Masanes, Thomas Risse, Pierre Senellart, Patrick Siehndel, and Yannis Stavrakas. Future Internet 2014, 6, 518-541, doi:10.3390/fi6030518, August 2014, 2014 Full text

Τεχνικές Αναφορές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

2014

Analysing and Detecting Spam Users in Twitter. Danae Pla Karidi. School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, 2014, 2014

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα