Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:
Ετικέτα:

Συνέδρια/Workshops

Query driven Entity Resolution in Data Lakes. Giorgos Alexiou, G. Papastefanatos. 13th International Workshop on Information Search, Integration, and Personalization, 9-10 May, 2019, Heraklion, 2019
Merging RDF Characteristic Sets to Optimize SPARQL Queries. M, Meimaris, G. Papastefanatos. 13th International Workshop on Information Search, Integration, and Personalization, 9-10 May, 2019, Heraklion, 2019
RawVis: Visual Exploration over Raw Data. N. Bikakis, S. Maroulis, G. Papastefanatos, P. Vassiliadis. In 22nd European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2018), September 2-5, Budapest, Hungary, 2019 Full text
Extraction of Embedded Queries via Static Analysis of Host Code. P. Manousis, A. Zarras, P. Vassiliadis, G. Papastefanatos. In 29th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE'17), 12-16 June 2017, Essen, Germany, 2017 Full text
Introducing Solon: A Semantic Platform for Managing Legal Sources. Marios Koniaris, George Papastefanatos, Marios Meimaris, Giorgos Alexiou. International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2017) (pp. 603-607). Springer, Cham., 2017 Full text
Extended Characteristic Sets: Graph Indexing for SPARQL Query Optimization. Marios Meimaris, George Papastefanatos, Nikos Mamoulis, Ioannis Anagnostopoulos. Data Engineering (ICDE), 2017 IEEE 33rd International Conference on, pp. 497-508. IEEE, 2017, 2017 Full text
Distance-Based Triple Reordering for SPARQL Query Optimization. Marios Meimaris, George Papastefanatos. Data Engineering (ICDE), 2017 IEEE 33rd International Conference on, pp. 1559-1562. IEEE, 2017, 2017 Full text
Towards Automatic Structuring and Semantic Indexing of Legal Documents. M. Koniaris, G. Papastefanatos, Y. Vassiliou. In 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI’16), Patras Greece, 10 – 12 November 2016, 2016 Full text
graphVizdb: A Scalable Platform for Interactive Large Graph Visualization. N. Bikakis, J. Liagouris, M. Krommyda, G. Papastefanatos, T.Sellis. In 32nd IEEE International Conference on Data Engineering(ICDE 2016) - Demo, Helsinki, Finland, May 2016, 2016 Full text
OpenAIRE LOD services: Scholarly Communication Data as Linked Data. Giorgos Alexiou, Sahar Vahdati, Christoph Lange, George Papastefanatos, Steffen Lohmann. Semantics, Analytics, Visualisation: Enhancing Scholarly Data Workshop (SAVE-SD 2016) co-located with the 25th International World Wide Web Conference (WWW 2016) April 11, 2016 - Montreal, Canada, 2016 Full text
“Just the facts” with PALOMAR: Detecting protest events in media outlets and Twitter. Konstantina Papanikolaou, Haris Papageorgiou, Nikos Papasarantopoulos, Theoni Stathopoulou, George Papastefanatos. First “Social Media in the Newsroom” workshop (SMnews2016), co-located with the International Conference on Web and Social Media (ICWSM 2016), Cologne, Germany, 17th May, 2016., 2016 Full text
The EvoGen Benchmark Suite for Evolving RDF Data. Marios Meimaris, George Papastefanatos. 2nd Workshop on Managing the Evolution and Preservation of the Data Web (MEPDaW 2016) co-located with 13th European Semantic Web Conference (ESWC 2016), Heraklion, Crete, Greece, May 30th, 2016, 2016 Full text
Enabling persistent identification of groups of duplicates in data aggregators. Giorgos Alexiou, Marios Meimaris, George Papastefanatos. 7th International Workshop on Data Engineering meets the Semantic Web (hosted by 32nd International Conference on Data Engineering), May 16-20, 2016, Helsinki, Finland , 2016 Full text
Scaling Entity Resolution to Large, Heterogeneous Data with Enhanced Meta-blocking. George Papadakis, George Papastefanatos, Themis Palpanas, Manolis Koubarakis. 19th International Conference on Extending Database Technology, EDBT 2016, Bordeaux, France, March 15-16, 2016 Full text
Double Chain-Star: an RDF indexing scheme for fast processing of SPARQL joins. Marios Meimaris, George Papastefanatos. 19th International Conference on Extending Database Technology, EDBT 2016, Bordeaux, France, March 15-16, 2016 Full text
Efficient Computation of Containment and Complementarity in RDF Data Cubes. Marios Meimaris, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Ioannis Anagnostopoulos. 19th International Conference on Extending Database Technology, EDBT 2016, Bordeaux, France, March 15-16, 2016 Full text
A Language for Defining and Detecting Interrelated Complex Changes on RDF(S) Knowledge Bases. Theodora Galani, George Papastefanatos, Yannis Stavrakas. In 18th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2016), 25-28 April 2016, 2016
Parallel meta-blocking: Realizing scalable entity resolution over large, heterogeneous data. Vasilis Efthymiou, George Papadakis, George Papastefanatos, Kostas Stefanidis, Themis Palpanas. IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2015), Oct 29 - Nov 01, 2015 @ Santa Clara, CA, USA, 2015 Full text
RDF Keyword Search based on Keywords-To-SPARQL Translation. Katerina Gkirtzou, George Papastefanatos, Theodore Dalamagas. 1st International Workshop on Novel Web Search Interfaces and Systems, NWSearch 2015 (with CIKM15), Melbourne, Australia, October 23, 2015. , 2015 Full text
An Archiving System for Managing Evolution in the Data Web. Marios Meimaris, George Papastefanatos, Christos Pateritsas. MEPDaW First Diachron Workshop (hosted by ESWC 2015), June 2015 , 2015 Full text
Towards Scalable Visual Exploration of Very Large RDF Graphs. Nikos Bikakis, John Liagouris, Maria Kromida, George Papastefanatos, and Timos Sellis. 12th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2015), 2015 Full text
RDF Resource Search and Exploration with LinkZoo. Marios Meimaris, George Alexiou, Katerina Gkirtzou, George Papastefanatos, Theodore Dalamagas. In DATA 2015 pp. 232-239, 2015 Full text
Supporting Complex Changes in RDF(S) Knowledge Bases. Theodora Galani, Yannis Stavrakas, George Papastefanatos, and Giorgos Flouris. MEPDaW First Diachron Workshop (hosted by ESWC 2015), June 2015, 2015 Full text
Airport Context Analytics. Eli Katsiri, George Papastefanatos, Manolis Terrovitis, Timos Sellis. In 8th International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, (RR2014), September 2014, Athens, Greece., 2014 Full text
Towards a methodology for publishing Linked Open Statistical Data. Irene Petrou, Marios Meimaris, George Papastefanatos. Samos 2014 Summit on ICT-enabled Governance, June 30 – July 5, 2014, Samos, Greece. , 2014 Full text
rdf:SynopsViz: A Framework for Hierarchical Linked Data Visual Exploration and Analysis. Nikos Bikakis, Melina Skourla, George Papastefanatos. 11th Extended Semantic Web Conference (ESWC2014) – Demo Track, Anissaras, Crete, Greece, May 2014, 2014 Full text
LinkZoo: A linked data platform for collaborative management of heterogeneous resources. Marios Meimaris, George Alexiou, George Papastefanatos. 11th Extended Semantic Web Conference (ESWC2014) – Demo Track, Anissaras, Crete, Greece, May 2014, 2014 Full text
Αυτοματοποίηση της Προσαρμογής Εξελισσόμενων Οικοσυστημάτων Δεδομένων. P. Manousis, P.Vassiliadis, G. Papastefanatos. 12ο Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΣΔΔ’14), Αθήνα, Ιούλιος 2014., 2014
Towards a Framework for Managing Evolving Information Resources on the Data Web. Marios Meimaris, George Papastefanatos, Christos Pateritsas, Theodora Galani, Yannis Stavrakas. 1st International Workshop on Dataset PROFIling & fEderated Search for Linked Data (PROFILES) 2014, collocated with ESWC 2014, electronic proceedings in CEUR-WS vol. 1151, 2014 Full text
Containment and Complementarity Relationships in Multidimensional Linked Open Data. Marios Meimaris, George Papastefanatos. In Semantic Statistics (SEMSTATS) 2014, collocated with ISWC 2014, electronic proceedings in CEUR-WS.org, 2014 Full text
Automating the Adaptation of Evolving Data-Intensive Ecosystems. Petros Manousis, Panos Vassiliadis, George Papastefanatos. 32nd International ER International Conference on Conceptual Modeling (ER 2013), Hong Kong, 11-13, November, 2013. , 2013
Challenges and Opportunities in the Evolving Data web. George Papastefanatos. 1st International Workshop on Modeling and Management of Big Data (MoBiD ), November 13, 2013, Hong Kong, 2013
Publishing Census as Linked Open Data. A Case Study. Irene Petrou , George Papastefanatos, Theodore Dalamagas . 2nd International Workshop on Open Data (WOD13), 2013
Capturing the History and Change Structure of Evolving Data. George Papastefanatos, Yannis Stavrakas, and Theodora Galani. Fifth International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications (DBKDA 2013), Seville, Spain, January 2013, 2013 Full text
Διάδοση Αλλαγών Σε Πληροφοριακά Οικοσυστήματα. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis. Ελληνικό Συμπόσιο Βάσεων Δεδομένων (HDMS’12), 2012
Diachronic Linked Data: Towards Long-Term Preservation of Structured Interrelated Information. Yannis Stavrakas, George Papastefanatos, Theodore Dalamagas and Vassilis Christophides. International Workshop on Open Data (WOD 2012), Nantes, France, May 25 2012, 2012
Publishing Life Science Data as Linked Open Data: the Case Study of miRBase. Theodore Dalamagas, Nikos Bikakis, George Papastefanatos, Yannis Stavrakas and Artemis Hatzigeorgiou. International Workshop on Open Data (WOD 2012), Nantes, France, May 25 2012, 2012
Propagating Evolution Events in Data-Centric Software Artifacts. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis. In 3rd International Workshop on Hot Topics in Software Upgrades (HotSWUp'11 - in conjunction with ICDE 2011), 2011
Using Structured Changes for Elucidating Data Evolution. Yannis Stavrakas, George Papastefanatos. ICDE Workshop on Managing Data Throughout its Lifecycle (DaLi 2011), Hannover, Germany, 2011 Full text
Hecataeus: Regulating Schema Evolution. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis, Yannis Vassiliou. 26th International Conference on Data Engineering (ICDE'10), 2010 Full text
Supporting Complex Changes in Evolving Interrelated Web Databanks. Yannis Stavrakas, George Papastefanatos. 18th International Conference on Cooperative Information Systems (CoopIS 2010), Crete, Greece, October 27-29, 2010 Full text
Collaborative information spaces: Research directions at IMIS. George Papastefanatos, Yannis Stavrakas, Christos Papatheodorou, Theodore Dalamagas, Dieter Pfoser, Timos Sellis. 2nd ERCIM DIS Workshop on large scale and federated information spaces, Amsterdam, 2010 Full text
Rule-based Management of Schema Changes at ETL sources. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis, Timos Sellis, Yannis Vassiliou. Workshop on Managing Evolution of Data Warehouses (MEDWa ’09), 2009

Περιοδικά

Computational Methods and Optimizations for Containment and Complementarity in Web Data Cubes. M. Meimaris, G. Papastefanatos, P. Vassiliadis, I. Anagnostopoulos. Information Systems 75: 56-74 (2018)., 2018 Full text
A Holistic Approach for Modelling, Managing and Mining Legal Sources. M Koniaris, G, Papastefanatos, I Anagnostopoulos. Algorithms Journal, 11 (12), 196, doi:10.3390/a11120196 (2018), 2018 Full text
Parallel Meta-blocking for Scaling Entity Resolution over Big Heterogeneous Data. V. Efthymiou, G. Papadakis, G. Papastefanatos, K. Stefanidis, T. Palpanas. Information Systems 65: 137-157 (2017), 2017 Full text
Boosting the efficiency of large-scale entity resolution with enhanced meta-blocking. G. Papadakis, G. Papastefanatos, T. Palpanas, M. Koubarakis.. Journal of Big Data research (6): 43-63 (2016), DOI: 10.1016/j.bdr.2016.08.002, 2016 Full text
A Query Language for Multi Version Data Web Archives. Marios Meimaris, George Papastefanatos, Stratis Viglas, Yannis Stavrakas, Christos Pateritsas, Ioannis Anagnostopoulos. Expert Systems 33(4): 383-404 (2016), 2016 Full text
A Hierarchical Aggregation Framework for Efficient Multilevel Visual Exploration and Analysis. Nikos Bikakis, George Papastefanatos, Melina Skourla, Timos Sellis. Semantic Web Journal (SWJ) vol. Preprint, no. Preprint, pp. 1-41, 2016, 2016 Full text
Impact Analysis and Policy-Conforming Rewriting of Evolving Data-Intensive Ecosystems. Petros Manousis, Panos Vassiliadis, George Papastefanatos. Journal on Data Semantics 4(4): 231-267 (2015), 2015 Full text
Schema-agnostic vs Schema-based Configurations for Blocking Methods on Homogeneous Data. George Papadakis, George Alexiou, George Papastefanatos, Georgia Koutrika. PVLDB 9(4): 312-323 (2015), 2015 Full text
Towards a methodology for publishing Linked Open Statistical Data. Irene Petrou, Marios Meimaris, George Papastefanatos. eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM), Vol 6, No 1 (2014), 2014 Full text
Supervised Metablocking. George Papadakis, George Papastefanatos, Georgia Koutrika. PVLDB 7(14): 1929-1940 (2014), 2014 Full text
Publishing Greek Census Data as Linked Open Data. Irene Petrou, George Papastefanatos . ERCIM News 2014(96), 2014 Full text
Diachronic Linked Data: Capturing the Evolution of Structured Interrelated Information on the Web. George Papastefanatos, and Yannis Stavrakas. ERCIM News on Open Linked Data, Number 96, page 36, January 2014, 2014
Metrics for the Prediction of Evolution Impact in ETL Ecosystems: A Case Study. George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis, Yannis Vassiliou. Journal on Data Semantics 1(2): 75-97 (2012), 2012

Τεχνικές Αναφορές

A Query Language for Multi-version Data Web Archives. Marios Meimaris, George Papastefanatos, Stratis Viglas, Yannis Stavrakas and Christos Pateritsas. TR-IMIS-2015-2, 2015 Full text
Boosting the Efficiency of Large-scale Entity Resolution with Enhanced Meta-blocking. George Papadakis, George Papastefanatos, Themis Palpanas. TR-IMIS-2015-1, 2015 Full text

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Διπλωματικές Εργασίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα...

Βιβλία

Schema Evolution for Databases and Data Warehouses. Petros Manousis, Panos Vassiliadis, Apostolos Zarras, George Papastefanatos. Lecture Notes in Business Information Processing (253), Springer 2016, ISBN 978-3-319-39242-4, 2016 Full text