Δημοσιεύσεις

Τίτλος:
Μέλος ΙΠΣΥ:
συγγρ., επιβλέπων, ή editor
Έτος:
Eρευνητικό Έργο:

Συνέδρια/Workshops

2013

Preservation Aspects of a Curation-Oriented Thematic Aggregator. Dimitris Gavrilis, Stavros Angelis, Christos Papatheodorou, Costis Dallas, Panos Constantopoulos . Proceedings of the 10th International Conference on Preservation of Digital Objects, iPRES2013, Lisbon, Portugal, September 2013, Pages: 246-251, 2013 Full text
DYAS: The Greek research Infrastructure network for the humanities. Panos Constantopoulos, Costis Dallas. Conference on Cultural Heritage and new technologies, Vienna, Austria, November 2013, 2013

2011

Optimizing Query Shortcuts in RDF Databases. Vicky Dritsou, Panos Constantopoulos, Antonios Deligiannakis, Yannis Kotidis. 8th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2011), Creete, Greece, May 2011, 2011
Shortcut Selection in RDF Databases. Vicky Dritsou, Panos Constantopoulos, Antonios Deligiannakis, Yannis Kotidis. ICDE Workshop on Data Engineering meets the Semantic Web (DESWeb 2011), Hannover, Germany, April 2011, 2011

2010

Mopseus - A Digital Library Management System Focused on Preservation. D. Gavrilis, C. Papatheodorou, P. Constantopoulos, S. Angelis. Proceedings of the 14th European Conference Research and Advanced Technology for Digital Libraries, ECDL 2010, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume: 6273, Pages: 445-448, 2010 Full text

2008

Preparing DARIAH. Constantopoulos C., Dallas C., Doorn P., Gavrilis D., Gros A., Stylianou G. VSMM 2008 - Digital Heritage - Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, 2008 Full text

Περιοδικά

2009

Developing query patterns. Constantopoulos P., Dritsou V. & Foustoucos E. Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Volume: 5714/2009, Pages: 119-124, 2009 Full text
DCC&U: An Extended Digital Curation Lifecycle Model. Constantopoulos, P., Dallas, C., Androutsopoulos, I., Angelis, S., Deligiannakis, A., Gavrilis, D., Kotidis, Y. & Papatheodorou, C.. The International Journal of Digital Curation, 4, Issue 1, 34-45, 2009 Full text

Τεχνικές Αναφορές

2020

National Plan for Open Science. Spiros Athanasiou; Vasilis Amiridis; Maria Gavriilidou; Evangelos Gerasopoulos; Alexandros Dimopoulos; Georgina Kaklamani; Fotis Karagiannis; Iraklis Klampanos; Dimitra Kondili; Kostas Koumantaros; Panos Konstantopoulos; Katerina Lenaki; Angelos Liki. TR2020-OSP, 2020 Full text

Διδακτορικές Διατριβές

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Διπλωματικές Εργασίες

2009

Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης για Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη. Στραβοράβδη Μ.. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, 2009 Full text
Ροή εργασίας ψηφιακής διατήρησης σ’ ένα σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης. Κρουστάλης Δ.. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, 2009
Εναρμόνιση και συγχώνευση οντολογιών. Χασάπη Φ.. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, 2009 Full text

Βιβλία

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα